نشست تخصصی کتابخانه های دانشگاهی ایران به مناسبت هفته پژوهش و فناوری

ارسال شده در تاریخ :

اولین نشست تخصصی کتابخانه های دانشگاهی در دوران کرونا با موضوع: چالش ها و راهکار ها، روز سه شنبه 25 آذرماه 1399 به میزبانی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد .

در این نشست که جمعی از رؤسا، معاونین، اعضای هیأت علمی و کتابداران کتابخانه های دانشگاه های ایران حضور داشتند. برخی از حاضرین به ذکر تجربیات خود در زمینه فعالیت ها و ارائه خدمات در ایام همه گیری کوید 19 و نیز شیوه مواجهه با چالش های بوجود آمده پرداختند. تبدیل این تهدید به یک فرصت و نیز بررسی راهکارهای ارائه خدمات در کتابخانه های دانشگاهی بسیار جالب توجه بود. نقصان زیرساخت ها و نیز تقویت ابزارهای ارایه خدمات بهتر و استفاده از ظرفیت شبکه های مجازی و ایجاد بستر مناسب برای اشتراک منابع و دانش بین کتابخانه های دانشگاهی از مباحثی بود که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه