نشریه ایرانی بیوسیتماتیک جانوری به عنوان نشریه برگزیده در جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران انتخاب شد

ارسال شده در تاریخ :

نشریه Iranian Journal of Animal Biosystematics به عنوان نشریه برگزیده در بیست و دومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران انتخاب شد و در مراسمی که روز 25 آذر ماه در سالن نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، مورد تقدیر قرار گرفت.

این نشریه با هدف انتشار مقالات پژوهشی پژوهشگران در حوزه بیوسیتماتیک و تنوع زیستی جانوری در ایران و سایر کشورها با همت استاد فرهیخته دانشگاه فردوسی مشهد، زنده یاد دکتر جمشید درویش و همکاران ایشان و با دعوت از هیأت تحریریه برجسته ای از متخصصان داخل و خارج کشور پایه گذاری شد.

نشریه ایرانی بیوسیتماتیک جانوری در حوزه های تئوریک، مقایسه ای و متدولوژی و تغییرات کاربردی مرتبط با تاکسونومی، مورفولوژی، تکوین جمعیت شناسی، جغرافیای جانوری، اکولوژی، رفتار شناسی، ژنتیک جمعیت ها و مولکولی و فیوژنی به چاپ مقالات می پردازد.

این نشریه در سال 2005 آغاز به کار کرد و در فاصله زمان کوتاهی توانست شرایط لازم برای کسب رتبه های علمی و قرار گرفتن در نمایه های بین المللی مثل ISC،  Scopus، Web of Science را به دست آورد.

موفقیت های این نشریه علاوه بر همکاری و تلاش متخصصان مربوطه، مدیون زحمات و جدیت دکتر امید میرشمسی، دانشیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم به عنوان سردبیر پیشین این نشریه می باشد. گفتنی است هم اکنون دکتر علی مقیمی سردبیری این نشریه را به عهده دارند.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه