نشان ملی مرجعیت علمی در حوزه زبانشناسی عربی به عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد تعلق گرفت

ارسال شده در تاریخ :

بنا بر ابلاغ دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی و رئیس جشنوارة نشان مرجعیت علمی در زبان و ادبیات عربی، طبق بررسی پرونده های سرآمدان پژوهشی، در میان استادان رشته زبان و ادبیات عربی کشور، که در سه مرحلة سازمان یافته توسط: 1. کارگروه های تخصصی در 20 حوزه این رشته، 2. هیأت های داوران، 3. جلسات مشترک هیأت مدیرة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی با گروه عربی شورای بررسی متون درسی پژوهشگاه علوم انسانی انجام شد، نشان ملی مرجعیت علمی در حوزة زبانشناسی عربی به دکتر سید حسین سیدی استاد زبان شناسی ادبیات تطبیقی، علوم قرآنی، متون نظم و نثر عربی دانشکده ادبیات تعلق گرفت و در اولین جشنوارة ملی نشان مرجعیت علمی در زبان و ادبیات عربی که شنبه 29 آذر 1399 از ساعت 14:30 تا 17 با شرکت گستردة استادان گروه های زبان و ادبیات عربی دانشگاه های  کشور در دانشگاه  شهید  بهشتی  به  شکل  حضوری  و  همزمان  در  سامانه  وبینارهای  آن  دانشگاه  با  نشانی https://www.sbu.ac.ir/webinar به شکل برخط برگزار خواهد شد تندیس جشنواره و لوح نشان مرجعیت رسماً به وی اهداء خواهد شد.

قابل ذکر است این برنامه توسط انجمن علمی ایرانی زبان و ادبیات عربی و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان، کمیسیون های ملی یونسکو آیسسکو، مدیران کل پژوهشی و برنامه ریزی آموزش عالی و فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف، و 64 نهاد داخلی و خارجی از 8 کشور جهان در سطح ملی برگزار می شود.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه