موفقیت محققان دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری محققان دانشگاه تهران در بهینه‌سازی و افزایش تولید پتروشیمی مرجان

ارسال شده در تاریخ :

با توجه به عقد قرارداد مابین دانشگاه فردوسی مشهد و پتروشیمی مرجان، بهینه‌سازی و اصلاح فرایند تولید این پتروشیمی در 5 فاز و در قالب یک همکاری مشترک بین گروه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد (بخش فرایند) و دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران (بخش CFD) در حال انجام است که تاکنون سه فاز آن به اتمام رسیده است. به گفته دکتر مهدی پناهی عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و مجری این طرح، در فاز دوم این پروژه که بهینه‌سازی شرایط عملیاتی فعلی این پتروشیمی در شرح کار قرارداد بوده است، شبیه‌سازی کامل فرایند این پتروشیمی (که تحت لیسانس یک شرکت معتبر دانمارکی می باشد) و تطابق آن با داده‌های عملیاتی انجام گردیده که پس از اطمینان از صحت شبیه‌سازی، بهینه‌سازی فرایند با استفاده از الگوریتم‌های ریاضی انجام شد که نتایج آن در اختیار پتروشیمی مرجان قرار گرفت. پس از برگزاری جلسات فنی، اولین بخش از نتایج بهینه‌سازی در پتروشیمی مذکور اجرایی گردیده که در دو ماه گذشته و با پایدار شدن فرایند تولید، منجر به افزایش تولید روزانه 35 تن متانول گردید.

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه