مراسم روز حسابدار در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید

ارسال شده در تاریخ :

در روز شنبه مورخ 16 آذر 1398 به مناسبت روز ملی حسابدار، مراسم تقدیر از حسابداران دانشگاه با حضور دکتر حسین انصاری معاون اداری و مالی و حسابداران واحد های مختلف دانشگاه فردوسی مشهد در سالن شورای سازمان مرکزی برگزار شد و
دکتر انصاری، روز حسابدار را به تمام حسابداران دانشگاه تبریک گفت.

سپس دکتر محمود لاری، مدیر مالی دانشگاه از زحمات همکاران حسابدار تشکر کرد و از مسئولیت ها و نظارت هایی که توسط سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بر دوش عاملین مالی گذاشته شده است سخن گفتند.

در ادامه دکتر محمدعلی باقرپور ولاشانی ضمن تشکر از زحمات کارکنان مالی بر ادامه روند استقرار حسابداری تعهدی تاکید کردند.

و در انتها دکتر حصار زاده در خصوص آینده حسابداری و حسابرسی در دانشگاه مطالب ارزشمندی ارائه نمودند.
 به عنوان حسن ختام مراسم از حسابداران دانشگاه با ارائه لوح تقدیر قدردانی شد.

98091714.JPG

98091715

98091716.JPG

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه