مراسم تودیع و معارفه مشاور عالی رئیس دانشگاه برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

روز چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۹ در ضمن برگزاری جلسه شورای دانشگاه از زحمات دکتر محمدرضا هاشمی استاد گروه زبان انگلیسی و مشاور عالی سابق رئیس دانشگاه فردوسی مشهد تقدیر به عمل آمد. دکتر محمدرضا هاشمی که پیش از آن در سمت معاون آموزشی دانشگاه نیز بوده است، از خردادماه ۱۳۹۷ در سمت مشاور عالی رئیس دانشگاه منصوب گردید.

همچنین طی این مراسم دکتر حبیب رجبی مشهدی که طی حکمی از سوی دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به سمت مشاور عالی رئیس دانشگاه منصوب گردیده است، معرفی گردید.

لازم به ذکر است دکتر حبیب رجبی مشهدی استاد گروه مهندسی برق پیش از این طی دوره ای ریاست دانشکده مهندسی را بر عهده داشته است.

دکتر محمد کافی در این جلسه ضمن سپاس از زحمات دکتر هاشمی ابراز امیدواری کرد، با حضور دکتر رجبی دانشگاه بتواند از تجربیات ایشان استفاده کرده و منشا تحولات بیشتری قرار گیرد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه