مراسم تقدیر از دکتر باقری قائم مقام پیشین وزارت عتف در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

روز سه شنبه 23 شهریورماه 1400 طی مراسمی از زحمات دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام پیشین وزارت عتف، با حضور رئیس دانشگاه، معاونان، مدیران و جمعی از اعضاء هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در دانشکده کشاورزی تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ضمن خیر مقدم به مهمانان حاضر در مراسم  طی سخنانی اظهار داشت: نقش آفرینی یک استاد در بیرون از دانشگاه و در وزارت علوم تأثیرات بسیاری را به همراه خواهد داشت. دکتر باقری از جمله اساتیدی است که نامشان با نام دانشگاه فردوسی مشهد عجین شده است. وجود ایشان در وزراتخانه های جهاد کشاورزی و علوم تحقیقات و فناوری نقشی کلیدی بوده است. وی در ادامه گفت دکتر عبدالرضا باقری یک مدیر دانشگاهی نیست بلکه وی یک مرجع مدیریت است دانشگاه ها را به خوبی می شناسد. وی افزود من افتخار می کنم که همکار ایشان در دانشگاه فردوسی مشهد هستم.

1400062304

در ادامه مراسم دکتر عبدالرضا باقری استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد سخنانی را رائه نمود. وی گفت آموزش عالی از نظر نقش در جایگاه مهمی است. هرچه این جایگاه در عمل به مقامات کشور شناسانده شود خدمت و حمایت از آموزش عالی بیشتر اهمیت پیدا می کند. وی با اشاره به عملکرد وزارت علوم در دوره انتصاب ایشان در سمت قائم مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداختن به چند سیاست را از اهم اقدامات این دوره بشمار آورد. سیاست اول تعامل بخش های وزارتی با بخش های دانشگاهی و پرهیز از التهاب بود. سیاست دیگر پرداختن به گسترش کیفی در مقابل توسعه کمی بوده است. از دیگر سیاست ها اینکه بتواند در کنار حوزه های آموزشی و پژوهشی به حوزه توسعه فناوری و اجتماعی نیز بپردازد.

ترویج علم و معرفی یافته های دانشگاه به جامعه به گونه ای که همه بخش های اجتماعی، اقتصادی و صنعتی احساس نمایند به دانشگاه نیازدارند از دیگر سیاست های این دوره بوده است. از جمله سیاست های دیگر افزایش استقلال دانشگاه ها محدود کردن نقش وزارت علوم در سیاستگزاری، نظارت و حمایت بوده است. حفظ جایگاه هیأت های امناء نیز در همین راستا بوده است که مدیران بخش های صنعت، افراد خیر و خوشنام و شخصیت های شناخته شده ملی برای کمک به دانشگاه در آن حضور دارند.

وی توجه به بحث معیشتی اعضاء هیأت علمی و کارکنان وزارت علوم را از دیگر سیاست ها اعلام کرد. در پایان نیز ابراز امیداوری کرد که سیاست ها ادامه داشته و بتواند دانشگاه ها را به سمت و سویی ببرد که اثرگذاری بیشتری را در جامعه داشته باشند.1400062305

در پایان این مراسم با اهدای لوحی توسط دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از زحمات دکترعبدالرضا باقری قدردانی شد.

1400062302

1400062303

 

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه