مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه برگزار می گردد

ارسال شده در تاریخ :

مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه، روز چهارشنبه 26 آذر ساعت 12 الی 14 در نشانی وبینار https://vroom2.um.ac.ir/mox برگزار خواهد شد.

اعطای استاد ممتازی و اعلام برگزیده مسابقه موشن گرافی یک دقیقه ای رساله از دیگر برنامه های این مراسم خواهد بود.

99092501

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه