دکتر شفیعی سردشت مدیر حقوقی دانشگاه مورد تقدیر رئیس دانشگاه قرار گرفت

ارسال شده در تاریخ :

دکتر جعفر شفیعی سردشت مدیر حقوقی دانشگاه با دریافت لوح مورد تقدیر دکتر محمد کافی قرار گرفت. رئیس دانشگاه در این تقدیر نامه آورده است:

جناب آقای دکتر جعفر شفیعی سردشت

مدیر محترم حقوقی دانشگاه

با اهدای سلام،

رشد و تعالی دانشگاه هفتاد ساله  فردوسی مشهد در تعامل گسترده و پایدار با جامعه و سازمان های مختلف می باشد. بدون شک دقت و نظارت بر انجام قراردادها و تعاملات با نهادهای بیرونی، زمینه ساز آرامش خانواده دانشگاه فردوسی مشهد در ارتباطات قوی تر با سازمان ها و بخش های گوناگون جامعه می باشد. کوشش جناب عالی در طول سال  1398 در انجام امور حقوقی و نظارت دقیق بر تنظیم قراردادها، زمینه کاهش دعاوی حقوقی و پیوند قوی تر با سازمان های بیرون از دانشگاه را موجب گشته است. ضمن آرزوی پیشبرد بهتر امور، از تلاش های جناب عالی سپاسگزاری کرده، موفقیت روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.

98112812

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه