مجله ایرانی آنالیز عددی و بهینه سازی برای نمایه در پایگاه scopus پذیرفته شد

ارسال شده در تاریخ :

نشریه ایرانی آنالیز عددی و بهینه سازی" Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization" دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد، اخیراً مفتخر به دریافت نامه پذیرش از تیم ارزشیابی اسکاپوس جهت نمایه شدن در پایگاه اطلاعاتی اسکاپوس  ( Scopus )   شده است. و همچنین این نشریه در سال 2019 نیز در پایگاه  DOAJ   نمایه شده است. نشریه مذکور در در سال 2015 در ISC  موفق به کسب EJCR Q3 و در  ارزیابی نشریات علمی کشور که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1396 صورت گرفت موفق به کسب امتیاز (A) 83 و رتبه دوم نشریات دانشگاه فردوسی مشهد را کسب کرده است که این امتیاز در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور قابل بازیابی می باشد. این نشریه توسط گروه ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی، با هدف گسترش علم ریاضیات در زمینه آنالیز عددی و بهینه سازی و تعامل ملی و بین المللی با دیگر ریاضیدانان داخل و خارج از کشور راه اندازی شده است. نشریه ایرانی آنالیز عددی و بهینه که از سال 2008 با نام مجله پژوهش های علوم ریاضی فعالیت خود را با مجوز وزارت ارشاد اسلامی آغاز کرده است، از سال 2013 با نام Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization به فعالیت خود ادامه داده است و مقالات اصیل پژوهشی مرتبط با زمینه نشریه را به زبان انگلیسی در دو فصلنامه چاپ می کند.  اعضای هیأت تحریریه نشریه متشکل از ۱۷ عضو می باشند که ۷ عضو آن از اعضای هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۰عضو دیگراز دانشگاه های داخل و خارج کشور هستند.  تا کنون ۱۷ شماره از این نشریه به چاپ رسیده است که نسخه الکترونیکی آن روی سایت نشریه به نشانی https://ijnao.um.ac.ir/index.php/math/index قابل دسترسی است و سایر اطلاعات نشریه را در این سایت قابل مشاهده است.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه