فراخوان پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1401-1400

ارسال شده در تاریخ :

در راستای اجرای آیین نامه (پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور) در سال تحصیلی 1400-1401 بنیاد ملی نخبگان اعتبارها و تسهیلاتی را به دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور اعطا می کند.

فراخوان پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور

اطلاع از شیوه نامه پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور

1400040903

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه