فراخوان مشترک دبیرخانه شورای عالی عتف و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور برای حمایت از دوره‌های پسادکتری تحقیقات بنیادی

ارسال شده در تاریخ :

به‌منظور تقویت همکار‌ی‌ها و نیز استفاده از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور، اجرای دوره پسادکتری نوع تحقیقاتی بنیادی موضوع بند ۳-۱ از ماده ۳ آئین‌نامه جذب و به‌کارگیری محققان پسادکتری دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، به‌صورت مشترک بین دبیرخانه شورای عالی عتف و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران انجام می‌گیرد.

شرایط ارسال طرح:

متقاضیان دوره پسادکتری تحقیقات بنیادی، می‌توانند با مراجعه به این سامانه (بخش قوانین و آئین‌نامه‌ها)، ابتدا آئین‌نامه جذب و به‌کارگیری محققان پسادکتری کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و آیین‌نامه حمایت از دوره‌های پسادکتری صندوق حمایت پژوهشگران را مطالعه نموده و در صورت داشتن شرایط مندرج در آئین‌نامه، بر روی آیکون دوره پسادکتری تحقیقات بنیادی کلیک نمایند و نسبت به ثبت‌نام و تکمیل فرایند درخواست و ارسال مدارک و مستندات لازم، درخواست خود را ارسال نهایی نمایند.

مدت زمان فراخوان:

بازه زمانی فراخوان از روز شنبه مورخ ۲۴ تیر الی ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ بوده و درخواست‌هایی که در این مدت ارسال نهایی نشوند، ورود آنها در فرآیند بررسی امکانپذیر نمی‌باشد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه