فراخوان برگزاری انتخابات میان دورهای مجمع صنفی اساتید دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

نظر به استعفای تعدادی از اعضای هیأت مدیره مجمع صنفی اساتید دانشگاه فردوسی مشهد، در حال حاضر تعداد اعضاء به 4 نفر کاهش یافته است. از این رو بر اساس تبصره 4 ماده 17 اساس نامه، برنامه ریزی لازم  جهت برگزاری انتخابات میان دوره ای و ترمیم هیأت مدیره، تحت نظر هیأت رئیسه سنی، در بازه زمانی 5 تا 9 مهرماه صورت گرفته است.

بدین وسیله از همکاران گرامی که ایده های تازه برای ایجاد تحرک بیشتر در مجمع صنفی و نیز فرصت مناسب را دارند

درخواست می شود جهت تقویت و ترمیم هیأت مدیره با تکمیل فرم  پیوست اعلام  آمادگی فرمایند. بدیهی است شرط لازم  جهت کاندیداتوری، عضویت متقاضی تا تاریخ ۲۶ شهریور 99 در مجمع صنفی است. آن دسته از همکارانی که تا کنون عضو مجمع صنفی نبوده اند، می توانند با تکمیل فرم  پیوست و ارسال تصویر آن به مجمع بپیوندند.

متن فراخوان فراخوان انتخابات میان دوره ای اعضای هیأت مدیره مجمع صنفی

درخواست عضویت در مجمع صنفی اعضای هیأت علمی

فرم درخواست کاندیداتوری

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه