فتح قله مراپیک هیمالیا توسط عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

روز 14 فروردین 1401  دکتر سعید استاد موحد دانشیار گروه آموزشی مهندسی پلیمر دانشکده علوم موفق به صعود به قله مراپیک در رشته کوه های هیمالیا واقع در کشور نپال گردید.

وی به طور رفت و برگشت مسافتی معادل ۱۴۵ کیلومتر را صعود نموده است.  قله مراپیک با شرایط آب و هوایی زمستانی در این فصل جزو قلل 7 هزاری هیمالیا طبقه بندی می گردد.

شایان ذکر است دکتر استادموحد صعود به اکانکاگوا بام امریکای جنوبی -ارژانتین، ایلندپیک در هیمالیا-نپال، کلیمانجارو بام افریقا و البروس بام اروپا را در کارنامه خود دارد.

 

 

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه