عقد قرارداد بیمه حوادث ویژه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به آگاهی دانشجویان عزیز شاغل به تحصیل دانشگاه می رساند با توجه به عقد قرارداد بیمه حوادث  دانشجویان با  بیمه گر، تمام یا بخشی از خسارت درمانی وارد به دانشجویان در صورت بروز حادثه از اول مهر99 تا پایان شهریور 1400 ، از طریق بیمه حوادث دانشجویی قابل پرداخت است.

دانشجویان عزیز برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک مراجعه کنند.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه