طرح پایش سلامت اعضای هیئت‌علمی و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

با توجه به برگزاری  طرح پایش سلامت اعضای هیئت‌علمی و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد، روابط عمومی دانشگاه  گفتگویی باخانم دکتر پاسالار  رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه فردوسی مشهد انجام داده که این گفتگو در  ذیل درج‌شده است.

 بر اساس توافق‌نامه‌ای که بین دانشگاه فردوسی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد منعقد گردید، پایش سلامت کارکنان بر اساس طرح پایش سلامت کوهورت که یک طرح جهانی است، انجام می‌گیرد. موارد در نظر گرفته‌شده در این پایش شامل سونوگرافی تیروئید ، شکم و لگن، تست تعیین سن عروق مرکزی، تن‌سنجی (آنتروپومتری)، معاینه ارتوپدی، نوار قلب ، اسپیرومتری ، آزمایش خون و ادرار و تکمیل تعدادی پرسشنامه می‌باشد.

 در ابتدا کل معاینات به‌صورت کامل در یک روز انجام می‌شد ولی پس از مدتی نواقصی در اجرای طرح دیده شد(برای مثال انجام ندادن سن عروقی ، سونوگرافی و ارتوپدی)، طی جلسه‌ای موارد به دانشگاه علوم پزشکی تذکر داده شد و اکنون به‌جز روزهای سه‌شنبه در سایر روزها کادر اجرای طرح مستقر در بیمارستان امام رضا کامل می‌باشند. نحوه‌ اعلام نتایج بدین‌صورت می‌باشد:

اعلام یک سری از نتایج در همان لحظه انجام پایش ( سونوگرافی ، سن عروقی ، اسپیرومتری ، تن‌سنجی و فشارخون)

اعلام نتایج توسط ایمیل ( آزمایش خون ، نوار قلب، اسپیرومتری، سن عروقی و تن‌سنجی)

در صورت وجود اشکالی در نتایج که نیاز به ویزیت متخصص داشته باشد نامه ای همراه با وقت ویزیت به فرد داده می‌شود.

   در ابتدای نتایج ارسالی صفحه‌ای گذاشته‌شده که توضیحات مربوط به تفسیر نتایج را در بردارد. لازم به ذکر است که پرسشنامه‌ها و نمونه‌های مو و ناخن نتیجه‌ای برای گزارش به فرد ندارند و صرفاً برای ذخیره اطلاعات و مقایسه نتایج آزمایش در طرح کوهورت می‌باشد و انجام این قسمت‌ها جزو موارد توافق شده بین دو دانشگاه می‌باشد.

   همکارانی که تاکنون جهت اجرای معاینات مراجعه نموده‌اند و موارد ذکرشده به‌طور کامل برای ایشان انجام‌نشده است با شماره‌های05138022571 -05131806  مرکز پایش سلامت بیمارستان امام رضا تماس گرفته و مجدد جهت مراجعه هماهنگ نمایند.

   خواهشمنداست درصورتی‌که همچنان نواقصی در اجرای طرح پایش رؤیت شد ، با شماره 38806949 تماس گرفته و موارد گزارش داده شود.

آخرین اخبار