طرح قرآنی خضراء ویژه خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد طرح قرآنی "خضراء" ویژه خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی مشهد (اساتید، دانشجویان ، کارکنان و خانواده ها) را برگزار می کند.

علاقه مندان جهت مشاهده و کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه مرجعه فرمایند

 

 وبگاه مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه