ضرورت بازنگری در گسترش رشته‌ها با ظرفیت اشتغال‌پذیری

ارسال شده در تاریخ :
رییس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در اجلاس معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: ضرورت دارد ایجاد‌، گسترش و بازنگری رشته‌ها از این پس پیوست نوآوری و ظرفیت اشتغال‌پذیری داشته باشد.

علی‌باقر طاهری نیا با اشاره به ارجاع "هر هفت روز یک مساله" از سوی وزیر علوم تحقیقات و فناوری به موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی؛ به یکی از طرح‌های انجام شده در این موسسه اشاره کرد و گفت: در این طرح راهکارهای افزایش سهم مهارت در تحول آموزش عالی مورد مطالعه قرار گرفته و بر اساس برخی پیشنهادات عملیاتی و منطقی، مطالعات میدانی انجام شده است.

دکتر طاهری‌نیا با اشاره به ضرورت بازنگری هدفمند و موثر در سرفصل برنامه‌های درسی و آموزشی، توجه به مهارت‌های مبتنی بر مشاغل آینده و تدوین پیوست نوآوری و ظرفیت اشتغال پذیری را یک ضرورت اجتناب ناپذیر برشمرد.

وی در ادامه بازتعریف آموزش مهارتی و مرز میان زیر نظام مهارتی و سهم مهارت در آموزش عالی را لازم دانست و تاکید کرد: با تعریف فعلی از زیرنظام‌های مهارتی سهم این زیر نظام حدود ۲۰ درصد است و این در حالیست که با همین تفسیر مضیق از مهارت هم طبق برنامه سال ۱۴۰۰ باید به ۳۰ در صد می رسیدیم.

دکتر طاهری‌نیا خاطرنشان کرد: شیب تحولی پذیرش دانشجو در دو دانشگاه مهارتی کشور در سال های ۹۷ و ۹۸ باعث عدم تحقق این تکلیف قانونی بوده است.

برنامه‌های تحولی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

دکتر طاهری نیا در اجلاس معاونان آموزشی دانشگاه‌ها با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب و خواندن فرازی از رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب به تشریح طرح " واکاوی و و تبیین شیوه های افزایش سهم مهارت در نظام آموزش های ایران" در مورد مشکلات آموزش عالی و راهکارهای این مشکلات پرداخت.

رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی پس از اشاره به تاریخچه پنجاه و چهار ساله این موسسه گفت: رویکردهای تحولی و معماری نوین برنامه‌ها و فعالیت‌های موسسه دارای سه بخش است که شامل جهت‌گیری های تحول، پنجره جدید تحولی و اقدامات تحولی است.

وی در ادامه ضمن تشریح پنجره های تحولی موسسه اضافه کرد: پنحره های تحولی را در قالب طراحی شبکه شماع، اندیشکده آموزش عالی و شبکه سنجش نگرش دانشگاهیان طراحی و با کمک دانشگاه‌ها و پژوهشگاهها عملیاتی خواهیم کرد.

طاهری‌نیا همچنین راه اندازی شبکه متخصصین آموزش عالی و بسط و گسترش ایده " از ما " (ایده پژوهشگران به زبان مدیران اجرایی) را عمده اقدامات انجام شده موسسه در زمینه ایجاد پنجره‌های تحولی ذکر کرد.

 
 
 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه