صعود موفقیت آمیز عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به قله آکانکاگوا

ارسال شده در تاریخ :

دکتر سعید استاد موحد دانشیار دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد در یک اکسپدیشن ۱۸ روزه و پس ار طی ۱۳۰ کیلومتر کوه نوردی حرفه ای موفق به صعود به بلندترین نقطه کره خاکی (خارج از آسیا) قله آکانکاگوا واقع در مرز آرژانتین و شیلی در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۸ گردید و نماد پر افتخار ۷۰ سالگی دانشگاه فردوسی مشهد  را به اهتزاز درآورد.

شایان ذکر است این قله ۷۰۰۰ متری کوه های آند (Andes) به دلیل خشکی و فاصله زیاد از خط استوا تنها ۲۵‎٪ شانس صعود دارد

و گروه های زیادی از کشور های ژاپن، رومانی و غیره در صعود های اخیر خود ناکام بودند.

98112202

98112203

98112204

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه