موافقت اصولی پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد

ارسال شده در تاریخ :

شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی در جلسه شماره ۹۴۲ با صدور مجوز اصولی پارک علم و فناوری  دانشگاه فردوسی مشهد موافقت بعمل آورد. این مصوبه روز یکشنبه 9 خرداد 1400 طی نامه ای با امضای دکتر رحیمی، معاون پژوهش و فناوری وازرت عتف برای اجرا به دانشگاه فردوسی مشهد ابلاغ شد.

شایان ذکر است درخواست تاسیس پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد از دو سال قبل تقدیم وزارت علوم شده بود و با این موافقتنامه، دومین پارک مستقل علم و فناوری خراسان رضوی در دانشگاه فردوسی مشهد مجوز فعالیت گرفت.

طی سال های اخیر زیست بوم فناوری دانشگاه فردوسی مشهد با ایجاد و گسترش مراکز رشد واحد های فناور، مراکز فناوری های پیشرفته و نوآوری دانشگاه توسعه یافته بود و قرار گیری این مجموعه های دانشگاه در یک نظام واحد فناوری تحت عنوان پارک علم و فناوری دانشگاه فصل نوینی از ماموریت دانشگاه فردوسی مشهد را برای توسعه کارآفرینی و اشتغال پذیری آغاز می کند.

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد این رویداد مهم را به دانشگاهیان به ویژه فناوران و پژوهشگران تبریک عرض می کند.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه