ابقای اعضای حقیقی شورای مرکزی آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

با حکم دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد اعضای شورای مرکزی آثار مفاخر و اسناد دانشگاه ابقا شدند.

به‌موجب این حکم دکتر حائریان، عضو هیئت‌علمی پیشکسوت دانشکده مهندسی، دکتر قنوات، عضو هیئت‌علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی و مدیر گروه تاریخ و تمدن اسلامی، خانم دکتر گوهرشادی، عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم به مدت دو سال دیگر در شورای مرکزی آثار مفاخر و اسناد دانشگاه ابقا شدند.

در این حکم آمده است:

پیرو پیشنهاد رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه و با استناد به بند 1 ماده 4 اساسنامه مربوطه، به مدت دو سال به‌عنوان «عضو شورای مرکزی آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد» ابقاء می‌شوید. امید است با استفاده از تجارب ارزنده جناب‌عالی، این مرکز در حفظ و شناساندن آثار و اسناد مفاخر و مشاهیر دانشگاه دیرینه سال فردوسی مشهد پیشتاز باشد.

گفتنی است شورای مرکزی آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد از حضور 4 عضو حقوقی و 3 عضو حقیقی تشکیل‌شده است. رئیس دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه به‌عنوان اعضای حقوقی و سه عضو هیئت‌علمی به‌عنوان اعضای حقیقی این شورا فعالیت می‌کنند.

آخرین اخبار