صدور احکام مرتبط به افزایش حقوق مرتبه، پایه و فوق العاده اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند با حمایت و دستور رئیس دانشگاه و پیگیری معاونت اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد، احکام مرتبط به افزایش حقوق مرتبه، پایه و فوق العاده همکاران دانشگاهی صادر و از اول اسفندماه ۹۸ اعمال گردید.

لازم به ذکر است به استناد ماده 24 آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مورخ 17 مرداد 1397 و شیوه نامه ارتقای رتبه اعضای غیر علمی هیأت مورخ 4 اسفند 1398 "ارتقای رتبه اعضای غیر هیأت علمی قرارداد انجام کار مشخص" از تاریخ 30 دی ماه 1397 انجام و احکام مربوطه از تاریخ مذکور صادر شد.

توضیح اینکه این احکام مربوط به سال 1398 می باشد و ضرایب حقوقی مربوط به سال 1399 در موعد مقرر انجام خواهد شد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه