شیوه نامه جامع تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد مربوط به دانشجویان ورودی 1401-1400 و پس از آن

ارسال شده در تاریخ :

 

به اطلاع می رساند شیوه نامه جامع تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد ویرایش 1400 که برای دانشجویان ورودی سال 1401-1400 و پس از آن در کلیه مقاطع تحصیلی اجرا خواهد شد، در وب سایت مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد قابل مشاهده است.

مشاهده شیوه نامه جامع تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد مربوط به دانشجویان ورودی 1401-1400 و پس از آن

 

 

 

 

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه