سخنرانی علمی عضو هیأت علمی دانشگاه در دو دانشگاه و موسسه تحقیقاتی کشور روسیه

ارسال شده در تاریخ :

دکتر شهرام عباسی رئیس دانشکده علوم و عضو هیأت علمی گروه فیزیک در سفر علمی اخیر خود که به دعوت مؤسسه تحقیقات فضایی وابسته به آکادمی علوم روسیه صورت گرفت از چند مؤسسه علمی تحقیقاتی کشور روسیه بازدید نمود.

در طی این سفر سمیناری با عنوان:

" The Study of Magnetic

Field and Self-gravity Effects on NDAFs' Structure and its Evaluation as a Model for GRBs' Central Engine"

توسط وی در موسسه تحقیقاتی institute of astronomy of the russian academy of sciences

در تاریخ 6 فوریه 2020  مصادف با 17 بهمن 1398 با حضور اساتید و پژوهشگران این موسسه برگزار گردید.

دکتر عباسی سخنرانی دوم خود را با عنوان:

"Thermal Instability of Thin Accretion Disks in the Presence of Wind and a Toroidal Magnetic Field"

  در 11 فوریه 2020 برابر با 22 بهمن 1398 در

 Sternberg State Institute of Astronomy-Moscow State University

ارائه کرد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه