رشادت های دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در حماسه نبرد تن به تانک در علمیات هویزه به تصویر کشده شد

ارسال شده در تاریخ :

دانشجویان رزمنده در دی ماه 1359، عملیاتی را در هویزه و سوسنگرد آغاز نموده و پیروزی های مهمی به دست آوردند. دانشجویان پیرو خط امام و به فرماندهی دانشجوی شهید، سیدحسین علم الهدی در حالی که تجهیزات نظامی در اختیار نداشتند، تا آخرین قطره خون به دفاع از سرزمین ایران اسلامی پرداخته، مظلومانه به شهادت رسیدند و حماسه هویزه را آفریدند.

به پاس تجلیل از رشادت های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، به ویژه دانشجویان شهید دانشگاه فردوسی مشهد ، علم الهدای، فاضل، قدوسی و فتاحی تصویر نگاری این حماسه جاویدان در طول هفته دفاع مقدس توسط هنرمند متهعد احمد منصوب کشیده شد. و در مراسمی در هنگام برگزاری دانشجویان نوورود دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح گردید و در میدان علوم پردیس  دانشگاه فردوسی مشهد در معرض دید عموم قرار گرفت.

840545

840546

840547

آخرین اخبار