راه اندازی آزمایشگاه محاسبات سنگین دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

آزمایشگاه محاسبات سنگین دانشگاه فردوسی مشهد، با هدف ارائه خدمات به پژوهشگران درون و برون دانشگاهی راه اندازی شد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مدیریت شبکه آزمایشگاه های دانشگاه به آدرس labs.um.ac.ir  یا سایت آزمایشگاه محاسبات سنگین به آدرس  https://ferdowsi.cloud  مراجعه نمایند.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه