راهنمای استفاده اساتید و دانشجویان دانشگاه از سیستم آموزش مجازی نیمسال تحصیلی 1400-1399

ارسال شده در تاریخ :

معاونت آموزشی دانشگاه به منظور استفاده بهتر اساتید و دانشجویان از آموزش مجازی اقدام به تهیه راهنمای استفاده از سیستم آموزش مجازی در دو فایل پیوست نموده است.

 راهنمای سیستم آموزش مجازی ویژه اساتید دانشگاه فردوسی مشهد

 

 راهنمای سیستم آموزش مجازی ویژه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه