بازدید دکتر کافی رئیس دانشگاه از دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه به همراه دکتر عادل سپهر مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی، روز دوشنبه 2 تیرماه 1399 با حضور در دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست از امکانات و پروژه های این دانشکده بازدید کردند. دکتر کافی با حضور در جلسه ای با اعضای شورای دانشکده، به مسائل مربوطه پرداختند و در پایان از پروژه آزمایشگاه درحال ساخت این دانشکده بازدید به عمل آوردند.

99040203

99040204

99040205

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه