دکتر هاشمی به سمت مشاور عالی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در امور نظارتی و اجرایی دانشگاه منصوب شد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر محمد رضا هاشمی استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی را  به مدت دو سال به سمت مشاور عالی رئیس دانشگاه  امور نظارتی و اجرایی دانشگاه منصوب نمود.

در حکم رئیس دانشگاه فردوسی مشهد آمده است:

  نظر به مراتب تعهد و شایستگی جناب‌عالی و با عنایت به تجارب ارزنده و سوابق ارزشمند شما به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان مشاور عالی اینجانب در امور نظارتی و اجرایی دانشگاه منصوب می‌شوید. امیدوارم در جهت جلب همکاری  خیّرین و واقفین، مساعدت به ایجاد هماهنگی بین حوزه‌های مختلف ستادی و دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، رشد دیپلماسی علمی و تحقق سند راهبردی دانشگاه موفّق و مؤیّد باشید. توفیق روزافزون و سلامتی شما را از درگاه ایزد منّان آرزومندم.

دکتر  محمد رضا هاشمی از سال  1392 ۹۶ تا کنون سمت معاونت آموزشی  دانشگاه فردوسی مشهد را  عهده دار بوده است.

آخرین اخبار