دو طرح دانشگاه فردوسی مشهد در میان آثار منتخب کتاب سال معماری معاصر ایران

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، دو پروژه "یادمان شهدای گمنام" و " طراحی داخلی مرکز CAT (توسعه فناوریهای پیشرفته) در میان آثار منتخب و ماندگار معماری معاصر ایران در سالهای 1395 تا 1397 معرفی شده اند.

کتاب سال معماری معاصر ایران به معرفی معماران نسل چهارم ایران پرداخته است و یکصد و بیست اثر ماندگار در کشور را از 80 مهندسین مشاور و دفتر معماری معرفی نموده است که در این میان دو پروژه از دفتر فنی و طراحی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد با مدیریت طراحی دکتر حامد کامل نیا، عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه در بخش معماری "یادمان شهیدان گمنام" و در بخش طراحی داخلی پروژه " اتاق فکر و استراحت اساتید مرکز فناوریهای پیشرفته" انتخاب و به چاپ رسیده است.

yadmanshohada

otaghasateed

آخرین اخبار