دفاع دانشجوی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد از رساله دکتری خود، در خصوص مدیریت نگهداری و تعمیرات سامانه های تست تزریق در ایران خودرو خراسان

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر حمزه سلطانعلی، دانشجوی مقطع دکتری مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه در تاریخ 21 آبان 1398 از رساله دکتری خود با عنوان "توسعه الگوی برنامه ریزی، نگهداری و تعمیراتِ سامانه های تست و تزریق سیال در صنعت خودرو مبتنی بر تئوری قابلیت اطمینان" به راهنمایی دکتر عباس روحانی و دکتر محمد طبسی زاده، و نیز مشاوره دکتر محمد حسین عباسپور فرد و دکتر آدیتیا پاریدا از کشور سوئد با درجه عالی و نمره بیست دفاع کرد. این پروژه به حمایت مالی دانشگاه فردوسی در قالب طرح پژوهشی شماره سه و نیز حمایت و مشارکت شرکت ایران خودروی خراسان صورت گرفته است. در این جلسه دفاع، مهندس چوپانکاره از بخش مدیریت فنی، نگهداری و تعمیرات خط مونتاژ خودرو شرکت ایران خودرو خراسان رضوی نیز حضور داشت.

شایان ذکر است: اهمیت مطالعه سامانه های تست و تزریق سیال به ویژه در فرآیند تولید خودرو از جنبه هایی چون انحصاری بودن قطعات، بحران تامین قطعات با توجه به تحریم های اعمالی، تاثیر خرابی این سامانه ها بر روی پیوستگی عملیات مونتاژ و ایجاد هزینه های بالای از کار افتادگی، تاثیر عدم کارکرد مناسب این سامانه ها بر روی کیفیت خودرو تولید شده و نیز اثر مستقیم بر روی پارامترهای ایمنی به ویژه بر روی رانندگان و کاربران خودرو بسیار حائز اهمیت بوده است. از این رو برنامه های پیشگیرانه نگهداری و تعمیرات با رویکرد مهندسی اطمینان بخش در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. روش پیشنهادی مدیریتی بسط داده شده در این رساله قابلیت اجرا در دیگر سامانه های تولید کشاورزی و صنایع غذایی را نیز دارد.

98082708

 

آخرین اخبار