دسترسی به منابع کتابخانه ای با پروتکل جدید مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی  با هدف کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه از طریق تامین منابع اطلاعاتی چاپی والکترونیکی لازم و کافی و فراهم نمودن شرایط مناسب جهت استفاده از این منابع در کوتاه ترین زمان و مفیدترین روش ممکن، در این روزها که جامعه بشری درگیر یک بحران جهانی است و دسترسی به اطلاعات علمی از هر زمان دیگری بیشتر اهمیت یافته است، اما نمی توان خدمات را به شیوه های معمول انجام داد، تلاش نمود که از روشهای و ابزارهای دسترسی جدید و با کمک فناوری اطلاعات در راستای اهداف دانشگاه فعالیت نماید. در همین راستا پروتکلی جهت ارائه خدمات به شیوه ای امن در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه تدوین و در اختیار همگان قرار گرفت و همچنین تلاش شداز همه امکانات موجود و میسر برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی و پژوهشی اعضای دانشگاه استفاده شود.

فایل پروتکل تدوین شده

فعالیتهای در دست انجام و اطلاع رسانی های صورت گرفته

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه