درگذشت دکتر احمد توکلی عضو هیأت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی

ارسال شده در تاریخ :

 

دکتر احمد توکلی عضو محترم هیأت علمی گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی چشم از جهان فرو بستند.

دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد این مصیبت را به خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی مشهد و جامعه علمی کشور و نیز خانواده محترم ایشان تسلیت گفته، برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه الهی از ایزد متعال آرزومندیم.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه