درخشش تیم های ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد در مسابقات منطقه 9 کشور

ارسال شده در تاریخ :

مسابقات تیراندازی در دو رشته تپانچه و تفنگ بادی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، که تیم تیراندازی دانشجویان دختر دانشگاه با حضور موفق خود توانست مقام‌ اول این مسابقات را کسب نماید.

نتایج مسابقات تپانچه
هانیه محمدی مقام اول از دانشگاه صنعتی شاهرود
مریم باقری محمودی مقام دوم از دانشگاه فردوسی مشهد
تکتم محمدزاده مقام سوم از غیرانتفاعی سناباد گلبهار


نتایج مسابقات تفنگ بادی

نیلوفر داودی جاغرق مقام اول از دانشگاه فردوسی مشهد
مهسا بهنام راد مقام دوم از دانشگاه فردوسی مشهد
عطیه جان گداز مقام سوم از غیرانتفاعی حکیم طوس


نتایج تیمی تفنگ بادی
مقام اول دانشگاه فردوسی مشهد
مقام دوم دانشگاه غیرانتفاعی حکیم طوس
مقام سوم دانشگاه صنعتی شاهرود

 

نتایج تیمی تپانچه
مقام اول دانشگاه فردوسی مشهد
مقام دوم دانشگاه صنعتی شاهرود
مقام سوم دانشگاه سمنان

 

نتایج کسب شده در مجموع تیمی به شرح ذیل است

تیم اول: دانشگاه فردوسی مشهد

تیم دوم: دانشگاه شاهرود

تیم سوم: دانشگاه سمنان

98093006

تیم دو و میدانی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد موفق به کسب مقام دوم شدند.

 عناوین به دست آمده دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در این مسابقات به شرح زیر می‌باشد:

مسابقه دو 100متر فائزه نسائی مقام اول

مسابقه دو 200 متر فائزه نسائی مقام اول

مسابقه دو 400 متر هما نصیریان مقام سوم

مسابقه دو 800 متر فائزه نسائی مقام اول

مسابقه پرش طول فاطمه عباسی مقام اول

مسابقه پرش ارتفاع فاطمه عباسی مقام اول و سپیده حضرتی مقام دوم

مسابقه پرتاب وزنه مریم سید نوزادی مقام دوم

پرتاب دیسک مریم سید نوزادی مقام اول و کیمیا مؤذن مقام سوم

پرتاب نیزه هانیه اسدیان مقام اول

دوی 100*4 متر دانشگاه فردوسی مشهد دوم

مسابقه دوی 400*4 متر دانشگاه فردوسی مشهد دوم

98093007

مسابقات بسکتبال(دختران) به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید و در پایان این مسابقات تیم دانشگاه فردوسی عنوان قهرمانی را کسب نمود.

دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع) در مکان دوم ایستاد و دانشگاه بجنورد سوم شد.

98093008

مسابقات کاراته در دو بخش کاتا و پومسه به میزبانی دانشگاه سمنان برگزار گردید و در پایان این مسابقات تیم دانشگاه فردوسی عنوان نائب قهرمانی این مسابقات را کسب نمود. دانشگاه سمنان اول و دانشگاه حکیم طوس را بدست آوردند.

 

  • نتایج کاراته دختران در بخش کاتا انفرادی_ مشکی

مقام اول: گناز ریاحی (دانشگاه فردوسی مشهد)

 

  • نتایج کاراته دختران در بخش کومیته وزن ۶۱- کیلوگرم

مقام اول ملیکا قادری (دانشگاه فردوسی مشهد)

 

  • نتایج کاراته دختران در بخش کومیته وزن  ۶۸- کیلوگرم

مقام سوم: کیمیا حافظی ( دانشگاه فردوسی مشهد)

 

  • نتایج کاراته دختران در بخش کومیته وزن ۵۰- کیلوگرم

مقام سوم: نگین نصرتی ( فردوسی مشهد)

 

  • نتایج کاراته در بخش کاتا انفرادی رنگی

مقام دوم: نیایش اله داد( دانشگاه فردوسی مشهد)

98093009

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه