دبیر مجمع علمی گفتگوهای فرهنگی ایران و شبه‌قاره منصوب شد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر محمدرضا هاشمی استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه را به مدت دو سال به‌عنوان دبیر مجمع علمی گفتگوهای فرهنگی ایران و شبه‌قاره منصوب نمود.

در حکم رئیس دانشگاه فردوسی مشهد آمده است:

نظر به‌مراتب تخصص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به‌موجب این حکم به مدت دو سال به‌عنوان دبیر مجمع علمی گفتگوهای فرهنگی ایران و شبه‌قاره منصوب می‌شوید. امید است با همفکری دیگر اعضای این دبیرخانه شاهد گسترش همکاری‌ها میان نخبگان علمی و فرهنگی ایران با شبه‌قاره، تقویت نقش محوری دانشگاه در ایجاد همفکری میان نخبگان و اندیشمندان ایران و شبه‌قاره و همچنین تسهیل مناسبات علمی و فرهنگی دو طرف باشیم.

توفیق شمارا از خداوند متعال خواستارم.

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه

دکتر محمدرضا هاشمی از سال 92 الی سال 1397 سمت معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد را عهده‌دار بوده و با حکم رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1397 به سمت مشاور عالی رئیس دانشگاه در  امور نظارتی و اجرایی دانشگاه منصوب‌شد.

آخرین اخبار