دانشگاه فردوسی مشهد دومین دانشگاه جامع ایران و اولین دانشگاه جامع شهرستان در ارجاع و ثبت اختراع

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، کانون پتنت ایران که زیر نظر معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری فعالیت می‌کند بررسی روند ارجاع و ثبت اختراع کشور را رصد و اعلام می‌کند.

بر این اساس دانشگاه فردوسی مشهد با کسب امتیاز عملکردی 9 /33 دومین دانشگاه جامع ایران پس از دانشگاه تربیت مدرس و اولین دانشگاه جامع شهرستان در ارجاع و ثبت اختراع در بازه زمانی 1397 – 1394 بوده است.

شایان‌ذکر است دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شریف بیشترین ارجاع و ثبت اختراع بین‌المللی را داشته‌اند.

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه