دانشگاه فردوسی مشهد از لحاظ حضور فیزیکی اعضاء کماکان و تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد

ارسال شده در تاریخ :

براساس اعلام معاونت اداری و مالی دانشگاه و پیرو نامه شماره 42852 مورخ 1399/8/28 درخصوص کاهش حضور اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی در شرایط ناشی از همه گیری بیماری کوید 19 و با توجه به ابلاغیه شماره ۱۸۹۹۵۱/و مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ وزارت علوم، تحقیقات وفناوری و بخشنامه شماره 374899 مورخ 27 آبان 1399 سازمان اداری و استخدامی کشور و استمرار وضعیت قرمز در شهر مشهد به استحضار می رساند دانشگاه فردوسی مشهد از لحاظ حضور فیزیکی اعضاء کماکان و تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد و کلیه امور دانشگاه به صورت  مجازی خواهد بود . شایان ذکر است در صورت هرگونه تغییر در وضعیت شهر (قرمز،نارنجی و زرد)، نحوه حضور کارکنان با توجه به بخشنامه های بعدی از طریق درگاه های خبری و تارنمای دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.ضمناً یادآور می شود:

 

    فعالیت های آموزشی کما فی السابق به صورت مجازی و به طور کامل در جریان خواهد بود.

    اقدامات ضروری پشتیبانی توسط مدیران محترم به نحوی برنامه ریزی شود که خللی در انجام فعالیت های آموزشی،     پژوهشی و فناوری دانشگاه ایجاد نشود.

    حضور کارکنان جهت انجام امور مربوط به حفاظت فیزیکی، حفاظت تأسیسات و سامانه های الکترونیکی وفق بند 3-3 بخشنامه فوق الذکر ضروری می باشد.

    تشکیل جلسات برای انجام امور ضروری دانشگاه به صورت مجازی و در صورت نیاز به تشکیل جلسه حضوری طبق بند 8 بخشنامه با رعایت محدودیت های ذکر شده انجام پذیرد.

99091209

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه