دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان پژوهشگر برتر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی انتخاب شد

ارسال شده در تاریخ :

در مراسمی که با حضور دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برگزار شد، خانم یاسمن احمدی بنکدار، دانشجوی سال اخر دکتری تغذیه دام دانشگاه فردوسی مشهد، به عنوان پژوهشگر برتر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی مورد تقدیر قرار گرفت.

این عنوان در راستای فعالیت بر روی رسالۀ "بررسی اثر تیمول بر روی پاسخ های التهابی، فیزیولوژیکی و عملکرد سد اپیتلیومی شکمبه بعد از اعمال محدودیت مصرف خوراک در بره های پرواری" با راهنمایی دکتر وکیلی، عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی کسب شده است.

آزمایشات این رساله در حوزه بافت شناسی در بخش دامپزشکی، حوزه بیماری های التهابی دامی  و انسانی در گروه علوم پزشکی، حوزه خوراک دام در گروه علوم دام دانشکده کشاورزی، حوزه خواص دارویی گیاه آویشن در گروه گیاهان دارویی دانشکده کشاورزی و حوزه بررسی ژنتیکی در گروه علوم پایه و زیست شناسی در حال انجام است.

گفتنی است استفاده بهینه از گرنت شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ریاست جمهوری که در اختیار پژوهشگران قرار داده شده است، در انتخاب پژوهشگران برتر موثر بوده است.

99071605

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه