دانشجویان نو ورود دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

آیین استقبال از دانشجویان نو ورود دانشگاه فردوسی شهد در تالار مرحوم رحیمی زاده  دانشکده علوم برگزار شد.

عکس های این مراسم را در زیر مشاهده می نمایید.

new9721

new9717

new9713

new9714

new9719

new9712

new9711

new979

new9710

new9716

new9715

new978

new977

new976

new9720

new975

new974

new973

  new972

new971

 

آخرین اخبار