نفر برگزیده اولین مسابقه موشن گرافی یک دقیقه ای رساله معرفی شد

ارسال شده در تاریخ :

اولین مسابقه موشن گرافی یک دقیقه ای رساله دکتری زیر نظر مدیریت پژوهشی دانشگاه، در میان دانشجویان مقطع دکتری که از پیشنهاده خود دفاع کرده اند برگزار شد و خانم سونیا ایران پور، دانشجوی دکتری زیست شناسی دانشکده علوم به عنوان نفر برگزیده این دوره از مسابقه معرفی شد.

این رقابت دانشجویان دکتری را به چالش کشید تا موضوع و نتیجه تحقیقات خود را در یک دقیقه به صورت دیداری- ‌شنیداری ارائه دهند تا به دیده شدن نوآوری های دانشجو در رساله، تسلط بیشتر دانشجو بر موضوع، روشن شدن زوایای خاص تحقیق، دریافت پیشنهادهای سازنده از سایر رشته ها، نشان دادن تأثیرات و کاربردهای ممکن رساله و احتمال دریافت پیشنهاد کار از جامعه کمک کند.

در این دوره از مسابقه، خانم مهدیه لطیف زاده از دانشکده حقوق و علوم سیاسی و خانم محبوبه کاظمی از دانشکده علوم به عنوان نفرات دوم و سوم تعیین شدند.

ویدیوهای برگزیده در فایل زیر قابل مشاهده است.

مشاهده ویدئو نفر اول

مشاهده ویدئو نفر دوم

مشاهده ویدئو نفر سوم

 

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه