حضور معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در غرفه دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر دانشجو رئیس دانشگاه تربیت مدرس از غرفه دانشگاه فردوسی مشهد در بیست و سومین نمایشگاه سالانه هفته پژوهش و فناوری و فن بازار تهران بازدید بعمل آوردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حضور دکترخیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در غرفه دانشگاه

1

 

حضور دکتر دانشجو رئیس دانشگاه تربیت مدرس در غرفه دانشگاه

2

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه