حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و نماینده مجلس شورای اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

روز پنجشنبه 21 مهرماه 1401 دکتر دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر بحرینی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد حضور یافته و به همراه دکتر ضابط سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد و برخی مدیران حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه از دانشکده مهندسی، پژوهشکده هوا خورشید و مرکز فناوری های پیشرفته بازدبد به عمل آوردند. آزمایشگاه رباتیک دانشکده مهندسی نیز از جمله واحدهایی بود که در این دیدار مورد بازدید قرار گرفت.

8e30160fd9ed586ccbb0a8fbabf03586.jpg

29e17b16e59a8f94247fd20ff6acf5bd.jpg

 

c3f15d9dfbce27e71184181565e9645f.jpg

 

603833262603704ab1a58eaff2caf06d.jpg

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه