حضور رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری کشور

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری که با موضوع «هم‌اندیشی دانشگاه و دولت در شرایط تحریم»؛ در روز دوشنبه 17 تیرماه 1398 در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد حضور پیدا کرد.

این نشست یک‌روزه باهدف «تبیین وضعیت و چالش‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور در شرایط تحریم» و «چگونگی بهره‌برداری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی جامعه دانشگاهی در مواجه با چالش‌های احتمالی» برگزار شد.

این نشست شامل یک بخش افتتاحیه و دو هم‌اندیشی با محورهای «سیاست‌های تولید ملی و اشتغال» و «تحلیل وضعیت اجتماعی، فرهنگی و ارتباط آن با تحریم» است.

دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، کشور، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت در این نشست سخنرانی نمودند.

در این نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهش و فناوری، رؤسای مراکز آموزش عالی غیردولتی بزرگ کشور، رؤسای مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، اعضای اصلی اتاق بازرگانی ایران، معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌های بزرگ، رؤسای گروه‌های آموزش و تحقیقات، فرهنگی، صنایع و معادن، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تعدادی از رؤسای انجمن‌های علمی مرتبط با موضوع نشست و تعدادی از صاحبان صنایع بزرگ کشور نیز حضور دارند.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه