حضور دانشگاه فردوسی مشهد در بین 100 دانشگاه پایدار دنیا در شاخص های پایداری

ارسال شده در تاریخ :

دانشگاه فردوسی مشهد در رتبه بندی دانشگاه های پایدار بر پایه شاخص های محیط زیستی

(World's Most Sustainable University )

در سال 2018 موفق به کسب رتبه 306 در بین دانشگاههای جهان شد.

لازم به توضیح است که دانشگاه فردوسی مشهد در شاخص زیر ساخت ها و محیط سبز در بین 100 دانشگاه پایدار دنیا با کسب رتبه 82 قرار گرفت.

همچنین بیشترین نرخ رشد در بین شاخص های پایداری، مرتبط به شاخص های زیرساختها و حمل و نقل سبز در سال 2018 بوده است.

آخرین اخبار