حضور اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در اتاق های فکر وزارت عتف

ارسال شده در تاریخ :

دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به منظور ارائه و مشاوره براساس خرد جمعی و مدیریت براساس اصول مسلم علمی، توسعه فرهنگ مشارکت، بهره‌مندی از نظرات نخبگان و صاحب نظران اتاق‌های فکر ۱۶ گانه را درنظر گرفته است. وظایف اتاق فکر آموزش هدفمند، مشاوره در تعیین اهداف برای آموزش عالی و نظام تعلیم و تربیت کشور، رصد تغییرات اجتماعی و تجدیدنظر منظم و به موقع در منابع درسی و تعلیمی می‌باشد.

 

اساتید حاضر در اتاق های فکر وزارت عتف به شرح زیر می باشد:

1. دکتر رضا پیش قدم اتاق آموزش هدفمند

۲. دکتر احمد رضا بهرامی  اتاق سنجش و انگیزش

۳. دکتر علیرضا عاشوری   اتاق سیاستگذاری فناروی

۴. دکتر رضا قنبری   اتاق سیاستگذاری فناوری

۵. دکتر یعقوب مهارتی  اتاق اجتماعی و فرهنگی

 

1400091202

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه