جلسه هم اندیشی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با مسئولین ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

جلسه هم اندیشی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با مسئولین ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، با حضور دکتر لطفی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و مدیران این معاونت روز دوشنبه 8 خرداد ماه 1402 در سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این نشست که دکتر احمدوند، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و دکتر شکاریان، رئیس گروه توسعه فناوری و نوآوری ستاد نانو حضور داشتند، دکتر لطفی با بیان اینکه در مدیریت جدید دنبال افزایش دستاوردها هستیم گفت: تفاوتی که در نگرش به دستاوردها وجود دارد این است که دستاوردها را تنها در مقاله و پژوهش جستجو نخواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه در مسیر شیفت پارادایمی هستیم، اظهار کرد: تقویت انسان ارزش آفرین از مهمترین اهداف معاونت پژوهش و فناوری است که تعامل با ستادهای مختلف معاونت علمی ریاست جمهوری می تواند باعث استفاده از پتانسیلهای اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد گردد.

در ادامه دکتر احمدوند، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو هدف این ستاد را کمک به توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری دانست و ادامه داد: رویکرد کلی ستاد بر این نکته متمرکز است که اصالت با انسان است و برای کمک به رشد فردی از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد.

وی در ادامه به بخشی از فعالیت های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو اشاره کرد و گفت: تعامل با دانش آموزان فعال در حوزه نانو هم به وظایف ستاد اضافه شده است و ستاد سعی دارد برنامه ریزی را از مقاطع پیش از دانشگاه آغاز کند.

دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو اضافه کرد: توانمندی های زیادی در کشور داریم و مسیری که رفتیم را نباید از بین ببریم و باید تنها با تغییر رویکرد به اهداف جدید دست پیدا کنیم.

در ادامه مدعوین نشست سوالات و پیشنهادات خود را با مسئولیت ستاد در میان گذاشتند و در خصوص کاهش روند بروکراسی اداری ستاد، راهکارهایی ارائه کردند.

p2

p1

p3

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه