جلسه همکاری و هماهنگی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست با مدیریت امور شیلات استان خراسان رضوی برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

جلسه همکاری و هماهنگی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست با مدیریت امور شیلات استان خراسان رضوی روز چهارشنبه 16 مهرماه 1399 با حضور دکتر دستورانی رئیس دانشکده، دکترشهرکی مدیر امورشیلات استان، مهندس عزتی معاون امور شیلات استان، دکتر برخوردار مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در امور شیلات، دکتر اعظمی راد مدیر گروه و اعضای هیأت علمی گروه شیلات و مسئول ارتباط با جامعه دانشکده در محل سالن شورای دانشکده برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، در این جلسه مسائلی در خصوص زمینه های مختلف همکاری در بخش شیلات از معرفی پتانسیل های شیلات استان، برگزاری کارگاه و نشست های تخصصی و علمی مشترک، تهیه و ارائه پروژه های مشترک دانشجویی، همکاری در زمینه ایجاد مزرعه آموزشی مشترک آبزیان در استان، تهیه و ارائه پروپوزال های پژوهشی توسط اعضای هیأت علمی دانشکده، تهیه بانک اطلاعاتی آبزیان استان، تهیه طرح ودستورالعمل مربوط به آبزیان بومی و زینتی استان، پیگیری مربوط به صادرات  آبزیان و مصارف داخلی از جمله آبزی مصرف روستایی، تهیه برنامه های مربوط به گردشگری آبزیان، تهیه برنامه پارک آبی شیلات استان با همکاری شهرداری و استانداری، همکاری در کارآموزی و کاروزی دانشجویان،  پیگیری در راه اندازی دوره کارشناسی ارشد شیلات در دانشکده و بخش تحقیقات شیلات در مرکز تحقیقات استان وسایر مسائل مربوط به بخش اجرا تحقیقات و آموزشی در بخش شیلات و آبزیان بحث و تبادل نظر گردید.

99072006

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه