جلسه همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و سازمان برنامه و بودجه در راستای تسهیل و استفاده از ظرفیت های استخدامی دانشجویان برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

در راستای تسهیل و استفاده از ظرفیت های استخدامی دانشجویان در حوزه پیمانکاری و مشاوره در بخش صنعت و کشاورزی با توجه به پیگیری های انجام گرفته و موافقت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و ریاست سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی اولین جلسه همکاری فی مابین دانشگاه فردوسی مشهد و سازمان برنامه و بودجه در روز دوشنبه 28 بهمن ماه 1398 در سالن شورای سازمان مرکزی با حضور نمایندگان دانشگاه و سازمان برنامه و بودجه برگزار گردید.

دکتر رسول خدابخشیان به عنوان نماینده دانشگاه در اجرای این همکاری گفت: با توجه به اینکه امروزه فارغ التحصیلان دانشگاهی در بدو ورود به بازار کار بدلیل عدم آشنایی جامعه و صنعت با توانایی و قابلیت آنان با مشکلات فراوان روبرو می شوند، لذا به منظور حل این مشکل و استفاده از ظرفیت مورد نیاز جامعه و صنعت در حوزه پیمانکاری و مشاوره طی مکاتبات و جلسه ای مشترک با مسئولان سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی امکان بازنگری و بروزرسانی فایل آیین نامه تایید صلاحیت پیمانکاران و مشاوران در جهت تسهیل و استفاده از ظرفیت های استخدامی دانشجویان در حوزه های یاد شده ایجاد شده است.

وی ادامه داد که همانند این همکاری در سال قبل نیز با اداره استاندارد در خصوص استفاده از ظرفیت های استخدامی دانشجویان در بخش خصوصی انجام و اطلاع رسانی گردید. امید است این همکاری با سازمان برنامه و بودجه نیز موجب تسهیل استخدام و بکارگیری فارغ التحصیلان در حوزه پیمانکاری و مشاوره گردد.

98112817

98112818

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه