جلسه مدیران اداره شاهد و ایثارگر منطقه 9 دانشگاه های کشور برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

جلسه مدیران اداره شاهد و ایثارگر منطقه 9 دانشگاه های کشور به ریاست محمد ساجدی مدیر اداره شاهد و ایثارگر دانشگاه فردوسی مشهد روز سه شنبه 16 دی ماه 1399 برگزار گردید.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه