جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه با حضور دکتر بهرامی، معاون پژوهش و فناوری، دکتر صال مصلحیان، مدیر پژوهشی و با شرکت معاونین پژوهشی دانشکده ها و روسای دانشکده ها ساعت 8 روز چهارشنبه 24 شهریور در سالن شورای سازمان مرکزی و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

در این نشست دکتر بهرامی با اشاره به اینکه فعالیت های معاونت پژوهش و فناوری در این چند سال مبتنی بر چند سیاست کلان بوده است، گفت: ارتقای جایگاه پژوهش در برنامه های راهبردی دانشگاه و قرارگیری در اسناد بالادستی و استانداردسازی فعالیت های پژوهشی از اولین اقداماتی بود که در راستای تقویت جایگاه پژوهش در دانشگاه انجام گرفت.

معاون پژوهش و فناوری ایجاد سنخیت و توازن بین وجوه سخت افزاری و نرم افزاری، ایجاد علوم انسانی پیشران و ارتقای پشتیبانی براساس سند راهبردی دانشگاه را از دیگر سیاست های کلان حوزه معاونت پژوهش وفناوری دانست و ادامه داد: صرف چاپ مقاله و یا ارتباط با صنعت هدف اصلی به شمار نمی آید و موارد گفته شده ابزارهایی برای ارتقای رفاه و اخلاق جامعه هستند و این مهم در حوزه پژوهشی با شبکه سازی انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه دوره اخیر دوره برنامه ریزی و سیاستگذاری بوده است، اظهار کرد: تولید محتوا، فناوری و دانش فنی و کاربست دانش و تجاری سازی سه استراتژی مهمی است که برای آنها سیاستگذاری های دقیق و کاربردی انجام شده است.

دکتر صال مصلحیان، مدیر پژوهشی دانشگاه نیز در ادامه با بیان اینکه در دوره اخیر اطلاعات علمی اعضای هیأت علمی ساماندهی شده ، گفت: ادبیات جدیدی در علم سنجی آغاز و رسته های پژوهشی با توجه به تفاوت ماهوی رشته های دانشگاهی تقسیم شده اند که براساس آن به شناسایی پژوهشگران شاخص و حمایت از آنها در قالب برنامه ارتقای مرجعیت علمی پرداخته شده است.

وی تکمیل تیم های پژوهشی برای اعضای هیأت علمی را از دیگر اقدامات مدیریت پژوهشی دانست و اظهار کرد: به کارگیری محققان پسادکتری برای توسعه فعالیت های پژوهشی دانشگاه، جذب دانش آموختگان دکتری که به دنبال تکمیل ایده های پژوهشی خود هستند، و همچنین حمایت از استادیاران جوان و پوشش هزینه های جاری آنها در اولویت فعالیت های این حوزه قرار دارد.

مدیر پژوهشی دانشگاه یادآور شد که اهمیت چاپ دستاوردهای پژوهشی در قالب مقاله در این است که هم تاثیرگذاری علمی بیابند و هم مورد نقد علمی قرار گیرند.

در پایان این نشست از همیاران حوزه معاونت پژوهش و فناوری به پاس اقدامات ارزنده و تاثیرگذار ایشان تقدیر شد.

1400062802

1400062803

1400062804

1400062805

1400062806

1400062807

1400062808

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه